Integritet

Spir Marknadsföring ABs behandling av personuppgifter

Spir Marknadsföring AB, 556864-5211
Box 247
201 22 Malmö

Information om personuppgifter vi hanterar

Spir Marknadsföring AB (nedan Spir) samlar in och hanterar uppgifter från kunder och leverantörer som använder, eller har för avsikt att använda Spirs tjänster. Spir bedriver produktion och rådgivning kring reklam och marknadsföringstjänster.

Syftet med behandlingen
– Kunna tillhandahålla och administrera ovanstående tjänster,
– Pröva förutsättningarna för att ingå tjänsteavtal med kunder och leverantörer enligt ovan,
– Efterleva rättsliga förpliktelser, exempelvis men ej begränsat till bokföringslagen, och aktiebolagslagen,
– Affärsutveckling, kundundersökningar och statistik för verksamheten,
– Underbygga och framställa krav och andra rättsliga anspråk med stöd av avtal eller lag.

Typ av personuppgifter som behandlas
– Identifikationsuppgifter (Tex namn, personnummer)
– Kontaktuppgifter
– Ansvar/behörighet/position inom organisation
– Kreditunderlag (kreditupplysning, betalningshistorik)
– Fotografier och ljud/bildupptagningat
– Fakturering och transaktioner
– Inkassoåtgärder och livshändelser
– Uppgifter om hälsa eller fackligt medlemskap
– Begångna brott
– Kontakt med/beslut/rapport till/från myndigheter
– Avtalsvillkor och avtalsinformation

Dina rättigheter som registrerad
Om Spir behandlar dina personuppgifter har du rätt till:
– Rättelse av av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter,
– Att invända mot behandling av personuppgifter om laglig grund för behandlingen saknas,
– Radering av personuppgifter om behandlingen är baserad på ditt samtycke,
– Ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas
– Motsätta dig automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering,
– Motsätta dig direktmarknadsföring,
– Framföra klagomål över behandlingen av dina personuppgifter till Klagomålsansvarig i Spir, och/eller till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.